روی خط خبر

موضوع: ارز دیجیتال منبع: ارز دیجیتال
امتیاز: 5 5

خبر " تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال ۸ سپتامبر (۱۸ شهریور) از منبع ارز دیجیتال " با موضوع CryptoNews-ارز دیجیتال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ منتشر شد.

تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال ۸ سپتامبر (۱۸ شهریور)

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین، اتریوم، ریپل، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، لایت کوین، بایننس کوین، پولکادات و چین لینک را برای امروز (۱۸ شهریور) در ادامه می خوانید: تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت بیت کوین خریداران در تلاش برای دفاع از سطح ۹,۸۳۵ دلار در قیمت بیت کوین هستند. این را می توان از فتیله های بلند […]

The post تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال ۸ سپتامبر (۱۸ شهریور) appeared first on ارزدیجیتال.

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین، اتریوم، ریپل، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، لایت کوین، بایننس کوین، پولکادات و چین لینک را برای امروز (۱۸ شهریور) در ادامه می خوانید:تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت بیت کوینخریداران در تلاش برای دفاع از سطح ۹,۸۳۵ دلار در قیمت بیت کوین هستند. این را می توان از فتیله های بلند شمع های سه روز گذشته در تایم فریم روزانه مشاهده کرد. از طرفی در هدایت قیمت به بالای سطح ۱۰,۶۲۵ دلار موفق نبوده اند که این امر بیان گر کاهش تقاضا در سطوح بالاتر است.برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنیدروند کوتاه مدت قیمت با توجه به تقاطع نزولی میانگین های متحرک و قرار گرفتن شاخص قدرت نسبی (RSI) در ناحیه منفی خود، از صعودی به نزولی چرخیده است. این عوامل بازگشت فروشندگان به بازار را نشان می دهد. با ریزش قیمت به زیر سطح ۹,۸۳۵.۲۰ دلار، حمایتی جزئی در ۹,۵۴۰ دلار قرار دارد. این سطح در نزدیکی حمایت الگوی مثلث متقارن بزرگ (خط زرد) و هدف الگوی سر و شانه قرار گرفته است. با حرکت قیمت به زیر این سطح، ادامه ریزش تا ۹,۰۰۰ دلار و در زیر آن تا ۸,۰۰۰ دلار ممکن خواهد بود. چنین حرکتی بر احساسات بازار تأثیر گذاشته و از ورود خریداران به بازار جلوگیری خواهد کرد.دیدگاه نزولی با حرکت و تثبیت قیمت در بالای ۱۱,۰۰۰ دلار منتفی خواهد شد.مقاومت ها: ۱۰,۶۲۵حمایت ها: ۹,۸۳۵ – ۹,۵۴۰ – ۹,۰۰۰ – ۸,۰۰۰تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت اتریومجهش قیمت اتریوم از سطح ۳۰۸.۳۹۲ دلار، حتی موفق به دیدن سطح مقاومت ۳۶۶ دلار نیز نشده است و این نشانه خوبی برای قیمت نخواهد بود. بازیابی ضعیف قیمت پس از یک ریزش قوی، معمولاً منجر به یک موج ریزشی دیگر خواهد شد.برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنیداگر فروشندگان موفق به تثبیت قیمت در زیر ۳۰۸.۳۹۲ دلار شوند، ریزش قیمت تا ۲۸۸ دلار ممکن خواهد بود. نظارت بر این سطح مهم خواهد بود چرا که در زیر آن ادامه ریزش تا ۲۲۰ دلار ممکن است.شیب میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) نزولی شده و شاخص قدرت نسبی (RSI) به ناحیه منفی خود رفته است. این عوامل برتری فروشندگان را در بازار می رساند. دیدگاه نزولی با حرکت قیمت به بالای ناحیه مقاومتی ۳۶۶ الی ۴۰۰ دلار منتفی خواهد شد.مقاومت : ۳۶۶ – ۴۰۰حمایت : ۳۰۸.۳۹۲ – ۲۸۸ – ۲۲۰تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت ریپلجهش قیمت ریپل از حمایت ۰.۲۳۵۶۸۸ دلار در ۴ سپتامبر، موفق به نفوذ به بالای مقاومت ۰.۲۶۸۴۷۸ دلار نشده است. این نشان دهنده دفاع پرقدرت فروشندگان از این سطح است. در وضعیت فعلی فروشندگان در تلاش برای ادامه اصلاح قیمت ریپل هستند.برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنیدبا تثبیت قیمت در زیر ۰.۲۲۹۵۸۲ دلار، سطح حمایت بعدی قیمت ۰.۲۱ دلار خواهد بود. در زیر این سطح نیز، ادامه ریزش قیمت تا ۰.۱۹ دلار امکان پذیر خواهد بود. در میانگین های متحرک یک تقاطع نزولی شکل گرفته و شاخص قدرت نسبی (RSI) در ناحیه منفی قرار گرفته است. این عوامل برتری فروشندگان را می رساند.دیدگاه نزول قیمت با چرخش جهت آن و حرکت به بالای مقاومت ۰.۲۶۸۴۷۸ دلار، منتفی خواهد شد. چنین حرکتی به معنی پایان اصلاح قیمت خواهد بود.مقاومت ها: ۰.۲۶۸۴۷۸حمایت ها: ۰.۲۲۹۵۸۲ – ۰.۲۱ – ۰.۱۹تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت چین لینکقیمت چین لینک طی سه روز گذشته بین دو حد پایین و بالای ۸.۹۰۸ الی ۱۲.۸۹ دلار در حال نوسان است. این حرکات کشمکش بین خریداران و فروشندگان را به منظور تثبیت برتری می رساند.برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنیدشیب میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در حال کاهش است و شاخص قدرت نسبی (RSI) در ناحیه منفی خود قرار گرفته است. این ها نشان دهنده برتری فروشندگان هستند.با ریزش قیمت به زیر خط روند نزولی، ادامه آن تا ۸.۹۰۸ دلار ممکن خواهد بود. این سطح برای قیمت حمایت کلیدی محسوب می شود، زیرا در صورت نقض آن، ادامه ریزش قیمت تا ۷ دلار هم ممکن خواهد بود.در طرف مقابل، شکست قیمت به بالای ۱۲.۸۹ دلار، اولین نشانه تقویت قیمت خواهد بود. در بالای این سطح حرکت قیمت تا خط روند نزولی ممکن خواهد بود. شکست این سطح نیز به ‍معنی اتمام اصلاح خواهد بود.مقاومت ها: ۱۲.۸۹حمایت ها: ۸.۹۰۸ – ۷تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت بیت کوین کشجهش قیمت بیت کوین کش از سطح ۲۰۰ دلار، در ۴ سپتامبر تا ۲۴۰.۳۸ دلار ادامه داشته است. قیمت بعد از دیدن این سطح بار دیگر تا نزدیک ۲۱۷.۵۵ دلار به پایین حرکت کرده است. اگر خرس ها موفق به تثبیت قیمت در زیر این حمایت شوند، ادامه ریزش تا ۲۰۰ دلار ممکن خواهد بود.برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنیدشیب میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در حال افزایش است و شاخص قدرت نسبی (RSI) در نزدیکی ناحیه بیشینه فروش قرار گرفته است. این عوامل نشان از برتری فروشندگان دارد. ریزش قیمت به زیر ۲۰۰ دلار، اثر منفی شدیدی بر قیمت خواهد گذاشت، زیرا این سطح از ۱۹ مارس شکسته نشده است. حمایت بعدی در نزول قیمت ۱۴۰ دلار خواهد بود.در طرف مقابل، اگر خریداران موفق به دفاع از ناحیه حمایتی ۲۰۰ الی ۲۱۷.۵۵ دلار شوند، قیمت برای چند روز دیگر نوسانات محدودی را تجربه خواهد کرد.مقاومت ها: ۲۴۰.۳۸حمایت ها: ۲۱۷.۵۵ – ۲۰۰ – ۱۴۰تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت پولکاداتقیمت پولکادات در ۶ سپتامبر یک الگوی کندلی پوشاننده در تایم فریم روزانه در دل کندل روز قبل تشکیل داده است. خریداران در تلاش برای به تاخیر انداختن روند نزولی قیمت در سطح ۶۱.۸ درصد اصلاحی فیبوناچی در ۳.۸۵۷۲ دلار هستند.برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنیدبا این حال، جهش قیمت در ۶ سپتامبر عمر کوتاهی داشته و در وضعیت فعلی فروشندگان در تلاش برای ادامه روند نزولی قیمت هستند. اگر آن ها موفق به پایین آوردن و تثبیت قیمت در زیر ۳.۸۵۷۲ دلار شوند، ریزش قیمت تا ۳.۰۴۰۴ دلار ممکن خواهد بود.در صورت شکسته شدن این حمایت، ادامه ریزش تا ۲ دلار ممکن خواهد بود. در طرف مقابل، اگر خریداران موفق به هدایت قیمت به بالای ۴.۹۲۱ دلار شوند، رشد قیمت تا ۵.۳۱۴۷ دلار و در بالای آن تا ۶ دلار ممکن خواهد بود.مقاومت ها: ۴.۹۲۱ – ۵.۳۱۴۷ – ۶حمایت ها: ۳.۸۵۷۲ – ۳.۰۴۰۴ – ۲تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت بیت کوین اس ویقیمت بیت کوین اس وی از حمایت ۱۴۶.۲ دلاری به سمت بالا جهش کرده است، این امر نشان دهنده دفاع خریداران از این سطح خواهد بود. خریداران در تلاش برای هدایت قیمت به سمت میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۱۸۵ دلار هستند.برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنیداگر قیمت بیت کوین اس وی از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) به سمت پایین چرخش کند، فروشندگان برای حرکت قیمت به زیر ناحیه حمایتی ۱۳۵ الی ۱۴۶.۲۰ دلار تلاش خواهند کرد. در این صورت، ریزش قیمت تا ۱۰۰ دلار و در زیر آن تا ۷۷ دلار ممکن خواهد بود.به هر حال، اگر خریداران موفق به هدایت قیمت به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در ۱۸۵ دلار شوند، رشد قیمت تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA ۵۰ – خط قرمز در تصویر) در ۲۰۲ دلار ممکن خواهد بود. با شکست قیمت به بالای این سطح، ممکن است بار دیگر مقاومت ۲۲۷ دلار دیده شد.مقاومت ها: ۱۸۵ – ۲۰۲ – ۲۲۷حمایت ها: ۱۴۶.۲۰ – ۱۳۵تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت بایننس کوینقیمت بایننس کوین طی چند روز گذشته نوسانات شدیدی را تجربه کرده است. جریان خرید شدید در ریزش ها و جریان فروش در جهش های قیمت، نشان از تقابل گاوها و خرس ها به منظور دستیابی به برتری در بازار دارد.برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنیدهر دو میانگین متحرک افقی شده و شاخص قدرت نسبی (RSI) در زیر سطح میانی خود قرار گرفته است. این عوامل نوسانات محدود قیمت را بین ۱۸ الی ۲۴ دلار برای چند روز خبر می دهد. با ریزش قیمت به زیر ۱۸ دلار، ادامه ریزش قیمت تا ۱۴.۸۰ دلار ممکن خواهد بود.در طرف مقابل، اگر خریداران موفق به هدایت قیمت به بالای ۲۴ دلار شوند، رشد قیمت تا ۲۷.۱۹۰۵ دلار ممکن خواهد بود. شکست قیمت به بالای این مقاومت، نشانه مثبتی برای قیمت خواهد بود. هدف بعدی قیمت در بالادست ۳۲ دلار خواهد بود.مقاومت ها: ۲۴ – ۲۷.۱۹۰۵ – ۳۲حمایت ها: ۱۸ – ۱۴.۸۰تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت لایت کوینفروشندگان به قیمت لایت کوین اجازه تثبیت قیمت در بالای سطح شکسته شده ۵۱ دلار را ندادند. این امر موجب جذب گروهی دیگر از فروشندگان و ریزش قیمت تا ۴۶ دلار شده است.برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنیدنکته مثبت جزئی در نمودار، فتیله های بلند شمع های قیمتی در سه روز گذشته است. این امر به وجود جریان خرید در ریزش ها اشاره دارد. به هر حال اگر خریداران موفق به هدایت قیمت به بالای ۵۱ دلار طی چند روز آینده نشوند، فروشندگان برای پایین آوردن قیمت تا ۴۲ دلار و در زیر آن تا ۳۹ دلار تلاش خواهند کرد.در صورت حرکت و تثبیت قیمت به بالای سطح شکسته شده ۵۱ دلار، دیدگاه نزول قیمت منتفی خواهد شد.مقاومت ها: ۵۱حمایت ها: ۴۲ – ۳۹در این باره بیشتر بخوانید

کریپتو هگزا سایت بازنشر خبری است و در قبال محتوای اخبار نشر شده هیچ مسولیتی ندارد.

جدیدترین اخبار ارزهای رمزگذاری شده در حوزه CryptoNews-ارز دیجیتال، نشر خبر " تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال ۸ سپتامبر (۱۸ شهریور) از منبع ارز دیجیتال. "

اخبار گوناگون