روی خط خبر

هر اونس طلا

عبارت هر اونس طلا از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت کریپتو هگزا جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.لیست تمام اخبار در ارتباط با عبارت هر اونس طلا

قیمت سکه و طلا در بازار (چهارشنبه 98/02/25)/ افزایش ۵۰ تومانی نرخ دلار

قیمت سکه و قیمت طلا (۹۸/۰۲/۲۵)امروز در بازار آزاد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۵ میلیون و ۶۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان معامله می شود.در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی دومیلیون و ۷۹۵ هزارتومان، ربع سکه یک میلیون و ۸۰۰ هزارتومان و هر قطعه سکه گرمی یک میلیون و دو هزار تومان فروخته می شود.هر گرم طلای ۱۸عیار ۴۶۰ هزار و ۸۰۰ تومان و هر مثقال طلا، یک میلیون و ۹۹۶ هزارتومان ارزش گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت ۱۲۹۵.۳ معامله می...

قیمت سکه و طلا در بازار (سه شنبه 98/02/24)/ قیمت دلار ثابت ماند

قیمت سکه و قیمت طلا (۹۸/۰۲/۲۴)امروز در بازار آزاد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۵ میلیون و ۹۹ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان معامله می شود.در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی دومیلیون و ۸۳۰ هزارتومان، ربع سکه یک میلیون و ۸۳۵ هزارتومان و هر قطعه سکه گرمی یک میلیون و سه هزار تومان فروخته می شود.هر گرم طلای ۱۸عیار ۴۶۲ هزار و ۲۰۰ تومان و هر مثقال طلا، دو میلیون و ۲۵ هزارتومان ارزش گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت ۱۲۹۷.۸ معامله می ...

قیمت سکه و طلا در بازار ( دوشنبه 98/02/23)/ قیمت دلار 14 هزار و 850 تومان شد

قیمت سکه و قیمت طلا (۹۸/۰۲/۲۱)امروز در بازار آزاد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۵ میلیون و ۸۶ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان معامله می شود.در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی دومیلیون و ۸۳۰ هزارتومان، ربع سکه یک میلیون و ۸۲۵ هزارتومان و هر قطعه سکه گرمی یک میلیون و دو هزار تومان فروخته می شود.هر گرم طلای ۱۸عیار ۴۵۸ هزار و ۸۰۰ تومان و هر مثقال طلا، یک میلیون و ۹۸۷ هزارتومان ارزش گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت ۱۲۸۳ معامله می ش...

قیمت سکه و طلا در بازار (یکشنبه 98/02/22)/ قیمت دلار 14 هزار و 880 تومان شد

قیمت سکه و قیمت طلا (۹۸/۰۲/۲۲)امروز در بازار آزاد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۵ میلیون و ۳۹ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان معامله می شود.در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی دومیلیون و ۸۴۵ هزارتومان، ربع سکه یک میلیون و ۸۵۵ هزارتومان و هر قطعه سکه گرمی یک میلیون و چهارهزار تومان فروخته می شود.هر گرم طلای ۱۸عیار ۴۵۴ هزار و ۱۰۰ تومان و هر مثقال طلا، یک میلیون و ۹۶۷ هزارتومان ارزش گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت ۱۲۸۵ معامله می ...

قیمت سکه و طلا در بازار ( شنبه 98/02/21)/ قیمت دلار ۱۵ هزار و ۳۵۰ تومان شد

قیمت سکه و قیمت طلا (۹۸/۰۲/۲۱)امروز در بازار آزاد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۵ میلیون و ۱۷۴ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم۵ میلیون و ۲۰ هزار تومان معامله می شود.در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی دومیلیون و ۹۰۰ هزارتومان، ربع سکه یک میلیون و ۹۰۰هزارتومان و هر قطعه سکه گرمی یک میلیون و پانزده هزار تومان فروخته می شود.هر گرم طلای ۱۸عیار ۴۷۱ هزار و ۵۰۰ تومان و هر مثقال طلا، دو میلیون و ۴۲ هزارتومان ارزش گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت ۱۲۸۱ معامله می ...

قیمت سکه و طلا در بازار (پنج شنبه 98/02/19)/ قیمت دلار ۱۵ هزار و ۳۵۰ تومان شد

قیمت سکه و قیمت طلا (۹۸/۰۲/۱۹)امروز در بازار آزاد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۵ میلیون و ۱۷۸ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم۵ میلیون و ۲۸ هزار تومان معامله می شود.در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی دومیلیون و ۸۸۵ هزارتومان، ربع سکه یک میلیون و ۸۸۵ هزارتومان و هر قطعه سکه گرمی یک میلیون و پانزده هزار تومان فروخته می شود.هر گرم طلای ۱۸عیار ۴۷۱ هزار و ۲۰۰ تومان و هر مثقال طلا، دو میلیون و ۴۱ هزارتومان ارزش گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت ۱۲۸۱ معامله می...

قیمت سکه و طلا در بازار (چهارشنبه 98/02/18)/ قیمت دلار بانکی به مرز ۱۵ هزار تومان رسید

قیمت سکه و قیمت طلا (۹۸/۰۲/۱۸)امروز در بازار آزاد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۵ میلیون و ۱۶۵ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۹۲۹ هزار تومان معامله می شود.در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی دومیلیون و ۸۹۰ هزارتومان، ربع سکه یک میلیون و ۸۸۰ هزارتومان و هر قطعه سکه گرمی ۹۹۹ هزار تومان فروخته می شود.هر گرم طلای ۱۸عیار ۵۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان و هر مثقال طلا، دو میلیون و ۳۶ هزارتومان ارزش گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت ۱۲۸۷.۹ معامله می شود.قیمت ا...

قیمت سکه و طلا در بازار (سه شنبه 98/02/17)/ قیمت دلار ۱۴هزار و ۹۵۰ تومان شد

قیمت سکه و قیمت طلا (۹۸/۰۲/۱۷)امروز در بازار آزاد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۵ میلیون و ۱۴۷ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۹۰۸ هزار تومان معامله می شود.در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی دومیلیون و ۸۷۰ هزارتومان، ربع سکه یک میلیون و ۸۶۰ هزارتومان و هر قطعه سکه گرمی ۹۹۹ هزار تومان فروخته می شود.هر گرم طلای ۱۸عیار ۴۶۸ هزار و ۷۰۰ تومان و هر مثقال طلا، دو میلیون و ۳۵ هزارتومان ارزش گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت ۱۲۸۲ معامله می شود. قیمت ار...

قیمت سکه و طلا در بازار (دوشنبه 98/02/16)/ قیمت دلار ثابت ماند

قیمت سکه و قیمت طلا (۹۸/۰۲/۱۶)امروز در بازار آزاد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۵ میلیون و ۲۳ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان معامله می شود.در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی دومیلیون و ۸۰۰ هزارتومان، ربع سکه یک میلیون و ۸۱۳ هزارتومان و هر قطعه سکه گرمی ۹۸۸ هزار تومان فروخته می شود.هر گرم طلای ۱۸عیار ۴۵۶ هزار و ۷۰۰ تومان و هر مثقال طلا، یک میلیون و ۹۷۶ هزارتومان ارزش گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت ۱۲۸۱ معامله می شود. قیمت ار...

قیمت سکه و طلا در بازار (یکشنبه 98/02/15)/ دلار 14700 تومان شد

قیمت سکه و قیمت طلا (۹۸/۰۲/۱۵)امروز در بازار آزاد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۵ میلیون و ۱۳۱ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله می شود.در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی دومیلیون و ۸۲۱ هزارتومان، ربع سکه یک میلیون و ۹۷۶ هزارتومان و هر قطعه سکه گرمی ۹۷۶ هزار تومان فروخته می شود.هر گرم طلای ۱۸عیار ۴۶۹ هزار و ۶۰۰ تومان و هر مثقال طلا، دو میلیون و ۳۴ هزارتومان ارزش گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت ۱۲۷۹ معامله می شود. قیمت ار...

کریپتو هگزا سایت بازنشر خبری است و در قبال محتوای اخبار نشر شده هیچ مسولیتی ندارد.

آخرین اخبار ارزهای رمزگذاری شده با برچسب هر اونس طلا در صفحه ی 1

اخبار گوناگون